Обустављен пријем нових захтева за војне субвенције

Уторак, 15. мај 2018.

Национална корпорација за осигурање стамбених кредита обавештава професионална војна лица и пословне банке да су средства одобрена за субвенције у оквиру Програма дугорочног стамбеног кредитирања професионалних војних лица Војске Србије за 2018. годину резервисана и да Корпорација није у могућности да врши пријем нових захтева. За све захтеве који су до овог тренутка преузети од стране Националне корпорације и за које буде донета позитивна одлука потписивање уговора ће се одвијати у складу са утврђеном процедуром.