Руководство

 

 

Гордана Камиџорац Лукач

Гордана Камиџорац Лукач, в.д. директора Националне корпорације за осигурање стамбених кредита

Гордана Камиџорац Лукач је рођена 1980. године у Краљеву, где је похађала основну и средњу школу. Дипломирала је 2007. године на Факултету за пословне студије Мегатренд (данас Џон Незбит) на Смеру за извршно управљање.

 

У НКОСК је дошла 2008. године где је радила на месту стручног, а потом и вишег стручног сарадника и заменика директора.

 

Удата је и мајка двоје деце.

  

 

 

 

Зорана Сјеклоћа, директор Сектора за осигурање кредита и управљање ризиком

Зорана Сјеклоћа је рођена 1977. године у Београду, где је завршила основну школу и гимназију. Дипломирала је на Економском факултету Универзитета у Београду, на смеру  „Финансије, банкарство и осигурање“. 

 

Први посао у струци добија у Националној штедионици банци/Eurobank 2003. године, у Сектору за корпоративно банкарство, одакле после четири године прелази у НКОСК у Сектор  за осигурање кредита и управљање ризиком, чији директор постаје неколико година касније. У међувремену је била ангажована у приватном сектору и у Пореској управи као шеф одсека у Одељењу за управљање ризицима у Центру за велике пореске обвезнике (ЦВПО).

 

Удата је и мајка двоје деце. 

 

Владимир Видојковић, директор Сектора за правне, опште и кадровске послове

Владимир Видојковић, директор Сектора за правне, опште и кадровске послове 

Владимир Видојковић је рођен у Београду 1980. године. Дипломирао је 2005. на Правном факултету Универзитета у Београду, а правосудни испит положио 2009. године. 

 

Каријеру започиње као приправник у адвокатској канцеларији, да би 2006. дошао у НКОСК, где обавља послове од млађег до самосталног стручног сарадника у Сектору за правне, опште и кадровске послове, на чије чело стаје после девет година.

 

Маријана Стојановић, директор Сектора за финансијско рачуноводствене послове

Маријана Стојановић, директор Сектора за финансијско рачуноводствене послове

Маријана Стојановић је Економски факултет завршила у Београду, смер "Економска статистика и информатика". Каријеру је започела у аустријској истраживачкој компанији ГФК Србија, да би потом прешла у агенцију за истраживање тржишта и јавног мњења Smart Team.

  

Сектору за осигурање кредита и управљање ризиком у Националној корпорацији се придружује у јануару 2006.године. Након пет година проведених у осигурању, прелази на  позицију координатора у Сектору за финансијско рачуноводствене послове, чији директор постаје 2012.године.

 

Стекла је професионално звање "oвлашћени рачуновођа".

 

Удата је и мајка двоје деце.