Вредности ДОМекса за други квартал 2017. године

У оквиру секције ДОМекс – Индекс цена непокретности Националне корпорације за осигурање стамбених кредита, објавили смо последње податке о вредностима ДОМекса, просечним ценама непокретности у Србији по општинама, као и број прометованих непокретности која се финансирају осигураним стамбеним кредитима.